Νέο Website για τον Αρακαπά

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, 16:03

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σε μια εποχή που ονομάζεται «ηλεκτρονική», αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις, προχωρήσαμε στην ανανέωση της ιστοσελίδας του Αρακαπά από την εταιρεία Technomart Engineering & Project Consultants Ltd. Η νέα ιστοσελίδα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές διαδικτυακό «παράθυρο»,  ένα  σύγχρονο δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση  τους, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Η αξιοποίηση και η καινοτόμος χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, μπορεί να δράσει καταλυτικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης μας, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την άμεση  επίλυσή τους.

Έχοντας στο επίκεντρο τον κάτοικο, τον επισκέπτη, και τη βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής, επιδιώκουμε η ιστοσελίδα μας:

  • Να αποτελέσει ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό βιβλίο, με λέξεις, εικόνες και ήχους, που συνεχώς θα ενημερώνεται και θα ενημερώνει μέσω της διαλειτουργικότητας και των Ανοικτών Δεδομένων.
  • Να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους, ενισχύοντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία δημιουργώντας ένα πλαίσιο αποτελεσματικής συμμετοχικής δημοκρατίας.

Σας καλωσορίζουμε στο  νέο διαδικτυακό μας τόπο. Με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ψηφιακού website, θέτουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη και είμαστε πεπεισμένοι οτι θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις ανάγκες του.

Σας καλούμε, λοιπόν, όλους στο όμορφο ηλεκτρονικό ταξίδι πλοήγησης στην πόλη που μας αξίζει.

Powered by Technomart