• Αρχική
  • Η Κοινότητά μας
  • Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορία

Ο Αρακαπάς είναι κτισμένος στην περιφέρεια της Πιτσιλιάς, σε μια περιοχή με ξεχωριστή μορφολογία αφού βρίσκεται στο μέσο του ρήγματος Καλού Χωριού- Ακαπνούς.

Περιδιαβαίνοντας κανείς στον Αρακαπά, συναντά τις εκκλησίες της Παναγίας Ιαματικής, το Περιφερειακό Δημοτικό, το μικρό φράγμα με τη χαμηλή βλάστηση, καθώς και τις καλλιέργειες με τα ξακουστά μανδαρίνια.

Ιστορικά στοιχεία- Ονομασία

O Αρακαπάς ήταν ένα από τα χωριά της Μεγάλης Κουμανταρίας, το οποίο ήταν σημειωμένο στους σχετικούς καταλόγους χωριών ως «Rucopa». Η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια εξηγεί την ονομασία του χωριού παραπέμποντας στο Νέαρχο Κληρίδη και στο Σίμο Μέναδρο. Ο πρώτος αναφέρει πως ο Αροκόπος ή ο Αροκοπάς ήταν ο πρώτος οικιστής του χωριού και ο δεύτερος επαναλαμβάνει το όνομα Αροκοπάς συνδέοντας το με τη δημιουργία του χωριού αλλά και την ενετική ονομασία : «Rucopa». Από τα πιο πάνω συνάγεται πως το χωριό οφείλει την ονομασία του στον πρώτο οικιστή του.

Πληθυσμός

Η πληθυσμιακή πορεία του Αρακαπά από το 1881 έως και το 1973. Σημαντικό είναι πως τα τελευταία χρόνια, o Αρακαπάς κατάφερε να συγκρατήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό του.

Εκκλησίες

Στον Αρακαπά βρίσκονται η παλαιά και η νέα εκκλησία της Παναγίας της Ιαματικής, η μια δίπλα στην άλλη. Η παλαιά μάλιστα εκκλησία, σύμφωνα με το Ν. Κληρίδη, αναγέρθηκε από τον πρώτο οικιστή του χωριού, τον Αροκόπο ή Αροκοπά, όταν βρήκε το αγίασμα της Παναγίας. 

Πηγές:

Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβαίνοντας την Κύπρο, Λεμεσός, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2

Φωτογραφίες

Powered by Technomart